page-header

Sunum Teknikleri ve Eğitimcinin Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Son yıllarda ülkemizde kurumsal eğitimlere büyük önem ve emek verilmektedir. Verilen eğitimlerde eğitimcilerin performansı ve başarısı, kurum için ve katılımcılar için son derecede önemlidir. Etkili eğitim becerilerinden ve eğitim standartlarından yoksun kurumlarda, gerçekleşebilecek faydaların kaybı yanı sıra kurumda “eğitimlerin bir işe yaramadığı” inancı da yaygınlaşmaktadır.

Gerek bilgilendirme gerekse personel belgelendirme amaçlı iç eğitimlerinizde, kendi uzmanlık alanlarında eğitim veren kurum içi eğitimcilerinizin daha etkili olabilmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yönelik planlanan bu program; son derecede etkileşimli, interaktif ve uygulamaya dönüktür.

Programın başında “bilgi” ve “beceri” belirleme amacıyla yapılan test ve sunumlar, program boyunca mütemadiyen gurup çalışmaları ve örnek uygulamalarla devam etmektedir. Programın son bölümünde ise her katılımcıya birebir geribildirim yapılarak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak suretiyle süreç tamamlanmış olmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
Makine Mühendisleri Odası (MMO) Eğitimcinin eğitimi programı-3.grup 17.08.2014
GYTE (Gebze Yüksek Teknoloji Ens) Öğretim görevlileri ve ilgili kişiler 27.02.2012
İTÜ MEM-TEK Öğretim görevlileri ve ilgili kişiler 23.09.2011
Buca Bld. Kurum içi eğitmenleri 6.04.2011
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (MMO) Eğitimcinin eğitimi programı-2.grup 18.06.2010
ESHOT Kalite Geliştirme Ekibi 12.05.2010
Şimşek Ambalaj Eğitimci Yetiştirme Programı 5.06.2009
İzmir Büyükşehir Belediyesi KADIN DANIŞMA MERKEZİ-2.Grup 31.03.2009
İzmir Büyükşehir Belediyesi KADIN DANIŞMA MERKEZİ-1.Grup 27.02.2009
Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi (MMO) Eğitimcinin eğitimi programı-1.grup 11.05.2008
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitimcinin eğitimi programı-2.grup 23.05.2007
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitimcinin eğitimi programı-1.grup 17.05.2007
error: Content is protected !!