page-header

Raporlama Teknikleri Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Kurumsal gelişimde kararların verilere dayanarak verilmesi önemlidir. Bu süreçte hazırlanan raporların doğru, anlaşılır, amaca uygun ve kullanılabilir nitelikte olması büyük önem taşır. Bir raporun etkili olabilmesi için nelerin gerektiği, raporu yazan ve okuyan kişiler açısından ele alınmak suretiyle, raporun etkinliğini engelleyen hususlar ortaya konularak, etkili rapor yazma becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Organizasyonlarda raporların bütünsel kalite yönünden nasıl olması gerektiği tartışıldıktan sonra, Genel Raporlama Problemleri incelenmekte, Rapor Yazma Kuralları aktarılmaktadır.

Kaynak tarama ve kullanma kuralları, referans gösterme problemleri ele alındıktan sonra grup çalışması yaptırılmaktadır.

Uygulama bölümünde, katılımcıların hazırladıkları raporlar kendilerine dağıtılan kontrol formları yardımıyla değerlendirilmekte, eksiklikler belirlenmekte, eğitimin pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
AOSB OSB FirmalarınınTeknik Personeli 26.03.2016
İSTAÇ İlgili teknik personel 3.01.2014
Timder Üye işletme yönetici ve çalışanları 18.10.2012
IZ-KO Mermer Üst Yönetim (Gn.Md ve Yardımcıları) 4.02.2007
error: Content is protected !!