page-header

Hikayen Kadar Güçlüsün Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Hikaye anlatmak, liderlikte motivasyon kazandırmak için en önemli araçlardan biridir.
Tarihte büyük liderler hikayenin gücünü kullanarak toplulukları etkilemiş, algılarını değiştirmişlerdir.
Geleceğin liderlerine gerekli en önemli becerilerden biri de ‘’hikaye anlatma’’ becerisidir.

“Konuştuğum kadar varım” sloganıyla işlenen ilk konuda, hikaye anlatmanın etkisini artıran detaylar (planlama, doğru ses tonu, tempoyu dengeleme, göz teması, vurgular, dinleyiciyi takip, söylenene uygun beden dili) üzerinde çalışılmaktadır.

İkinci bölümde, liderlerin kitleleriyle iletişiminde hikaye kullanmalarının gücü, kurumsal ve bireysel hikayeler kullanmanın önemi üzerinde durulmaktadır.

Daha sonra da; merak uyandıran ve sürükleyici bir hikayenin nasıl oluşturulabileceği ayrıntılarıyla verilmektedir.

İlham veren başarı hikayeleri ve uygulama ile program tamamlanmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
Timder Üye işletme yönetici ve çalışanları 4.10.2016
error: Content is protected !!