page-header

Stratejik Yönetim – Mavi Okyanus Stratejileri Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Gelecekte başarılı olacak şirketler rakipleriyle aynı alanda mücadele ederek değil, kendilerine rekabetsiz pazar alanları yaratarak/keşfederek başarılı olacaktır. Bunun adı “Mavi Okyanus Stratejisi“dir. Mavi Okyanusların yaratılmasında, doğru şirket veya doğru sektör ölçüsü yerine doğru stratejik hamlelerin belirlenmesinin önemli olduğu görülmektedir. Firmalarımızda sektörel, konjonktürel, siyasal ve finansal risklere karşı “koruma kalkanı” oluşturacak doğru stratejilerin nasıl geliştirilebileceği ele alınmaktadır.

Doğru belirlenmiş stratejiler ve stratejik amaçlar, ancak bunlara ilişkin hedeflerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve tanımlanmasıyla anlam kazanabilir. Smart-c hedefleri oluşturmak için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışılmaktadır.

Doğru belirlenmiş olsalar da; stratejiler, amaçlar ve hedefler ancak iyi planlama ile kuruluşu başarıya götürebilir. Bu nedenle hedeflerin altının sağlam bir şekilde doldurulması şarttır. İlgili faaliyetleri-maliyetleri-satışları iyi planlamak için yapılması gerekenler ortaya konularak, “değer yaratan-rakiplerine göre üstünlük kazandıran” adımlar üzerinde çalışılmaktadır.

Nihayetinde stratejileri hayata geçirmek yetmez. Etkili bir kontrol sistemi oluşturmak çok önemlidir. Anahtar performans göstergelerinin oluşturulması, başarı ölçütlerinin tanımlanması da eğitimin diğer konusudur.

Ayrıca “karşılaşılabilecek zorlukları aşabilmek” için dikkat edilmesi gerekenler de tartışılarak, kuruluşları geleceğe taşımak, nesilden nesile geçen şirketler oluşturmak hedeflenmektedir.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
GOSB Teknopark Blink Teknoloji Transfer Ofisi Teknoloji Üreten Firma Yöneticileri 22.10.2019
Sakarya Kuyumcular Derneği Dernek Üyesi Kuyumcular 25.07.2019
İMDER Üye kuruluşların yöneticileri 23.02.2019
Tedaş Stratejik Planlama Çalıştayı 03.08.2018
Yeniçeri Tekstil Yönetici Geliştirme Programı 26.01.2018
Vatan Bilgisayar  Üst Yönetim 05.11.2016
İSKİ Tüm müdürlüklerde ilgili çalışanlar 29.10.2016
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Büyükşehir Bld (Destek Hiz) 15.05.2016
ÇEKOOP Yönetim ekibi ve eczacılar 05.07.2014
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Ulusal Rekabeti Güçlendirme Prog. 26.09.2011
Temser Servis ve Güvenlik Yöneticiler 15.11.2008
Netmak Üst Yönetim (Gn.Md ve Yardımcıları) 28.09.2008
error: Content is protected !!