page-header

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI Modeli)

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Projelerle çalışmak, projeleri doğru yönetmek her yöneticinin başarıyla üstesinden gelmek istediği kritik bir sorumluluktur. Proje yönetiminde PMI modeli, bilim ve iş dünyası otoritelerince kabul görmüş olup, özellikle çok büyük projelerde eksiksiz uygulanmaktadır. Proje Yönetimi eğitiminde PMI modelinin on alt başlığı tek tek ayrıntılarıyla ele alınarak teorik bilgiler, uygulama örnekleri ve vaka çalışmalarıyla desteklenmektedir.

Projelerde Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, Paydaş Yönetimi, Tedarik Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi ve Risk Yönetimi konuları bu eğitimin alt başlıklarını oluşturmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Müdürler, Proje Yöneticileri (10 grup) 03.11.2015
error: Content is protected !!