page-header

Hoshin Kanri Yaklaşımıyla Hedefleri Yönetme Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Birinci bölümde Hoshin Kanri (HK)’nin temel kavramları ve stratejik yaklaşımda HK hedefleri ve planlama unsurları (WBS, İlişki Ağı Şeması, Gantt, CPM & PERT) üstünde durulmaktadır.

İkinci bölümde HK yaklaşımıyla “Planların Uygulanması” konusu işlenirken; Organize Etmek, Sorumluluk Matrisi, KPI belirlemek, Yayılım ve A3 Düşünme Yaklaşımı ele alınmaktadır.

Son bölümde ise; Uygulamada HK, Kontrolde HK, Önemli noktalar ve Başarı Faktörleri konuları işlenmektedir.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
Erna MAŞ. Tüm Yönetim Ekibi 9.10.2017
error: Content is protected !!