page-header

COSO Modeliyle Denetçilik Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Bu eğitimde denetim süreci üç aşamalı ele alınarak; denetim öncesinde, denetim esnasında ve denetim sonrasında yapılması gerekenler sistematik şekilde aktarılmaktadır. Gözden kaçabilecek önemli hususlar, dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınarak, denetçilerin bu üç aşamada yararlanabilecekleri teknikler uygulamalı olarak paylaşılmaktadır.

Temel Kavramlar, global trendler, DENETİM ile KONTROL ilişkisi verildikten sonra COSO Modeli anlatılmaktadır.

Risk yönetiminin temel unsurları, İç Kontrol Standartları ve İç Denetim Standartları yorumlanmaktadır.

Denetim sürecinin yönetimi ve analizi, sürecin performans kriterleri aktarıldıktan sonra, denetim öncesi hazırlıklar (Ön İnceleme, Risk Esaslı Denetim Planlama, Örneklem Seçme, Denetim Organizasyonu, Denetim Yaklaşımının Seçilmesi, Denetim Alanlarının Belirlenmesi, Doğru Soruların Hazırlanması) üstünde çalışılmaktadır.

Denetimde yapılması gerekenler, denetimde toplantı yönetimi, denetimde doğru soruları doğru sorma,
denetimlerde algı yönetimi, denetçilerde bulunması gereken özellikler, denetimde aktif dinleyici olmak, denetimde davranış ve karizma, denetimde bilgi paylaşımında kritik unsurlar, müzakere ederken önemli hususlar, özgüven, özdeğer, cesaret, umut döngüsü, kanıt toplama ve örnekleme yöntemleri ve saha çalışması ayrıntılarıyla ele alınmaktadır.

Son bölümde ise, denetim sonrasında yapılması gerekenler, denetimlerde bulguların raporlanması, bulgu takip ve izleme konuları ele alınmaktadır.

4 günlük eğitim programının son bölümünde Vaka Çalışmaları ve UYGULAMALAR bulunmaktadır.

COSO Modeliyle Denetçilik Eğitimi Grupları
Tarih sırasıyla
Tedaş 1. Grup Denetçiler 1.10.2018
Tedaş 2. Grup Denetçiler 5.10.2018
Tedaş 3. Grup Denetçiler 10.10.2018
Tedaş 4. Grup Denetçiler 23.10.2018
error: Content is protected !!