page-header

Çalıştay Yönetimi (Moderatörlük)

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Çalıştayın hedefine göre yöntem ve uygulamalar değişiklik gösterir. Genellikle mevcut sorunların ve çözüm seçeneklerinin tespit edilmesi amacıyla çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu tür çalışmalarda genellikle iki oturum düzenlenir. Birinci oturumda “mevcut durum analizi”, ikinci oturumda ise “stratejilerin belirlenmesi” üzerinde çalışılmaktadır. Her iki oturumda farklı hedef verilerek, grupların fikir oluşturma tekniklerine göre fikir üretmeleri sağlanır. Her oturumun sonucunda grup sözcülerinin tüm gruplara sunum yapmasıyla, fikirler tartışmaya açılır.

Çalıştayın hedefine ve katılımcıların profiline uygun olarak farklı fikir üretme teknikleri kullanılabilmektedir.

Çalışmanın sonrasında hazırlanan çıktı, rapor edilerek kuruma sunulmaktadır.

Moderatörlük yapılan çalıştaylar
Tarih sırasıyla
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Çalıştayı 13.12.2019
Sakarya Sarraf Kuyumcu ve Mücevherciler Derneği 11. Meslek Komitesi Çalıştayı 21.04.2019
İMDER Stratejik Yönetim Çalıştayı 23.02.2019
Gübretaş Stratejik Planlama Çalıştayı 07.04.2014
Denizli Eczacı Odası Sektör Sorunları Çalıştayı 01.12.2012
Netmak Stratejik Yönetim Çalıştayı 27.09.2008
error: Content is protected !!