page-header

Profesyonel Satış Becerileri Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Öncelikle satışın bir süreç olarak dikkate alınması gerektiği temel alınarak, bu sürecin kritik noktaları paylaşılmaktadır.

Alıcıların satın alma ve almama nedenleri üzerinde konuşularak satışta “DİİE” formülü ele alınmakta, uygulamalarla konu detayları üzerinde çalışılmaktadır.

Satışta imajın önemi, imajın bileşenleri ve bunların nasıl geliştirilebileceği verilmektedir.

Satın alma kararını etkilemek üzere yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında bilgi ve deneyim paylaşımları sonrası, satışta güvenin 3 anahtarı incelenmektedir.

Satışta iletişim ustalıkları, beklentiler, istekler ve ihtiyaçlar hakkında önemli noktalar paylaşıldıktan sonra, satış sürecinde itirazlarla karşılaşıldığında yapılması ve yapılmaması gerekenler verilmektedir.

Satışı kapatmak için, ne zaman ve nasıl harekete geçilmesi gerektiği, sürecin nasıl sonlandırlıacağı hakkında bilgi paylaşımından sonra, satış sürecinin önemli bir arka planı olan dökümantasyon sistemi üzerine konuşularak, profesyonel satış becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
Işıl Kuyumculuk Kurumsal Gelişim Programı 29.04.2018
Edak Ecz. Deposu Saha Yöneticileri 14.09.2013
Edak Ecz. Deposu Farma Gelişim Projesi Eczacı Programı 5.04.2012
error: Content is protected !!