page-header

İş Planı Hazırlama Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Yol haritası olan iş planının önemini vurgulayıp, içeriği ve nasıl hazırlanması gerektiği konusunda temel ve önemli bilgileri aktarılmaktadır.

Planlama sürecinin iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması ile maliyetlerin azaltılması, verimliliğin arttırılması mümkündür.

İş planı hazırlamanın temel unsurları, iş planı kavramı, yetersiz veya hatalı iş planı hazırlamanın nedenleri, iş planı türleri, planların bütünleştirilmesi, yönetim kademelerinin sorumluluğu, veri toplama ve analiz konularında önemli bilgiler aktarılmaktadır.

İş planı sürecini yönetme ve iyileştirme konusunda; süreç yaklaşımı, iş kırılım yapısı, planlamada zaman programı oluşturulması (GANTT), ilişki ağı şeması, Kritik Yol (CPM, PERT) konularında bilgi paylaşımı yapılarak, uygulamalar üzerinde çalışılmaktadır.

İşlerin organize edilmesi (Sorumluluk Matrisi) ve anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi üzerinde çalışılmakta, süreç kontrol ve iyileştirme yöntemleri ile başarı faktörleri paylaşılmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
Era Tekstil Tüm takımlar, teknik ekip 23.12.2017
Era Tekstil Tüm takımlar, teknik ekip 25.11.2017
AOSB OSB FirmalarınınTeknik Personeli 12.10.2017
Buca Bld. Müdürlük performans raportörleri 30.01.2015
error: Content is protected !!