page-header

Bütünsel Kalite (Kaizen) Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Bütünsel kalite yaklaşımıyla verimliliğin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi, hızla değişen iş dünyasında bütün organizasyonların gereksinimidir. Bunun için KAIZEN (sürekli iyileşme) felsefesinin benimsenmesi önemlidir. Bu eğitimde, kurumsal iyileştirme adımlarının atılmasına yardımcı olmak üzere, katılımcıların öncelikle kendi işlerinde, daha iyiye doğru gelişebilmeleri için sahip olmaları gereken yetkinlikleri sorgulamaları, eksikleri görmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca Kalite-Süreç ilişkisini açıklayacak uygulamalar ile Süreç Analiz Teknikleri üzerinde çalışılmaktadır.

Kalite kavramı (terimler, kavramlar ve tarihi perspektif), TQM (Toplam Kalite Yönetimi) ve kaliteyi sağlamak için 7 temel araç anlatıldıktan sonra, sürekli iyileştirme felsefesinin anahtar unsurları, KAIZEN SÜRECİ, 3 MU (muri , mura, muda), 5S kavramları üzerinde çalışılmaktadır.

Operasyonel Mükemmellik Sistemi hakkında önemli bilgiler verildikten sonra, problem, Kaizen ve PUKO ilişkileri ortaya konulmaktadır.

Süreç Yönetimi Düşüncesi, süreçlerin analizi, süreçlerin haritalandırılması, ilişkilerinin tanımlanması, performans göstergeleri, kritik başarı faktörleri üzerinde çalışıldıktan sonra ilgili uygulamalar ile anlatılanlar pekiştirilmektedir.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
Tedaş Kalite Temsilcileri, Tüm kurum 27.08.2019
Tedaş Kalite Geliştirme Ekibi 25.01.2017
AOSB OSB FirmalarınınTeknik Personeli 17.11.2016
Era Tekstil Kurumsal Gelişim Programı 15.03.2016
Era Tekstil Kurumsal Gelişim Programı 15.08.2015
Sodexo Kalite Yöneticileri 11.03.2014
Edak Ecz. Deposu Mentor Yetiştirme Projesi 26.01.2009
Temser Servis ve Güvenlik Yöneticiler 15.09.2008
error: Content is protected !!