page-header

Analiz, Muhakeme ve Etkili Karar Alma Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Dört bölüm altında aktarılan konularda 1. bölümde “Önemli Veri Toplama Teknikleri”, 2. bölümde “Önemli Analiz Teknikleri”, 3. bölümde “Önemli Muhakeme Teknikleri” üzerinde çalışılmakta ve son bölümde STAR Tekniği ile uygulamalar yapılmaktadır.

Kurumlarda yönetim kademelerinde çalışanların sorumluluğundaki konulara yönelik ihtiyaç duyulacak (sayısal, sözel, gözleme dayalı) verilerin, doğru ve yeterli sayıdaki kaynaklardan yararlanılarak, eksiksiz bir şekilde toplanması için neler yapılması gerektiği ele alınmaktadır.

Toplanan verilerden yararlanılarak güvenilir yöntemlerle tarafsız ve kapsamlı bir şekilde konunun analizi, elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, sağlıklı ve etkin çıkarımlara ulaşılarak doğru karar verilmesi için neler yapılması gerektiği üzerinde çalışılmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
Bursa Büyükşehir Belediyesi Tüm müdürlüklerde ilgili çalışanlar 24.04.2018
Pendik Bld. Yöneticiler ve aday yöneticiler 5.04.2018
IZ-KO Mermer Üst Yönetim (Gn.Md ve Yardımcıları) 2.03.2007
error: Content is protected !!