page-header

Yöneticinin İletişim Ustalığı Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Bir yöneticinin BAŞARILI olduğunu gösteren önemli ölçütler bulunmaktadır.

Planlama, organize etme, yürütme ve kontrol fonksiyonlarının her birinde; yöneticinin sorumluluğu altındaki işin gerektirdiği teknik bilgi ve becerilere sahip olması yanı sıra, duygusal zekasının gelişmiş olması çok değerlidir.

Bu eğitimle duygusal zekanın üç önemli bileşeni; farkındalık, adaptasyon ve motivasyon düzeyi ile ilgili gereklilikler ortaya konulurken, yöneticinin kendini sorgulaması, değişmesi ya da gelişmesi gereken hususları görmesi hedeflenmektedir.

Kendini ve başkalarını motive etme yeteneği, iletişim ustalığı ile doğru orantılıdır.

Algıları yönetebilmesi, aktif dinleyici olabilmesi, kendini iyi ifade edebilmesi, topluluk önünde etkili konuşabilmesi, ikna becerisi, doğru sorularla yönlendirebilmesi ve zor kişiliklerle başa çıkabilmesi gibi konularda önemli bilgiler paylaşılarak, iletişim ustalığı üzerinde çalışılmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
UGETAM  YYA (Şef Modülü) 5.12.2019
UGETAM  YYA (Şef Modülü) 9.11.2019
UGETAM  YYA (Şef Modülü) 7.11.2019
Pendik Bld. Yöneticiler ve aday yöneticiler 21.02.2018
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yöneticiler ve aday yöneticiler 8.12.2017
İSKİ Yönetim Ekibi 6.05.2017
Eti Bakır Yönetici Geliştirme Programı 29.04.2016
Eti Bakır Yönetici Geliştirme Programı 26.04.2016
İETT İETT (Liderlik Akademisi) 18.11.2013
Timder Üye işletme yönetici ve çalışanları 19.09.2013
Edak Ecz. Deposu Farmagelişim Projesi Eczacı Programı 3.03.2012
ESHOT Ulaşım Grubu Yöneticileri 10.01.2009
ESHOT Mavi Yaka Grubu Yöneticileri 6.01.2009
Edak Ecz. Deposu Mentor Yetiştirme Projesi 5.01.2009
ESHOT Beyaz Yaka Grubu Yöneticileri 5.01.2009
ESHOT Üst Yönetim (Gn.Md ve Yardımcıları) 4.01.2009
Temser Servis ve Güvenlik Yöneticiler 15.05.2008
IZ-KO Mermer Üst Yönetim (Gn.Md ve Yardımcıları) 30.01.2007
error: Content is protected !!