page-header

İnovasyon ve Değişim Yönetimi Eğitimi

Çalışmanın açıklaması
Kısa özet

Bu eğitimde iş yaşamında “yenilikçi ve değişime açık” olmanın önemi, inovasyonu başlatma ve yönetmede başarılı olmanın ayrıntıları ortaya konulmaktadır.

İnovasyonun yalnız başına bir İCAT olmadığını, FARK yaratan ve sonuçları kalıcı yapan bir süreç olduğunu göstererek, çalışanların kurumsal değişim ve gelişimde aktif rol oynamaları için temel bilgiler aktarılmaktadır.

İnovasyonun türleri, inovasyon ve zeka İlişkisi gösterilmekte, uygulamalı olarak yenilikçi düşünce teknikleri paylaşılmaktadır.

İnovasyon sürecini yönetenlerin taşımaları gereken nitelikler ve bireysel inovasyon – fikir yürütme yöntemleri ele alınarak, değişim sürecinin evreleri ve olası engeller ile nasıl mücadele edilebileceği üzerinde durulmaktadır.

Eğitim Grupları
Tarih sırasıyla
TUVASAŞ (Türkiye Vagon Sanayi) Yönetici ve çalışanlar (2 gün) 24.12.2019
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlgili teknik personel 3.12.2018
İSFALT İlgili teknik personel 16.01.2018
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlgili teknik personel 10.09.2017
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İlgili teknik personel 11.04.2016
Pagder Üye işletmelerin yöneticileri 3.11.2012
error: Content is protected !!