Üst Yönetici Eğitimleri Geri Bildirimleri

(İsimsiz Formlar)
 • Örgütlerde başarı için değişim şarttır. Değişim öncelikle yöneticinin kendinde başlamalıdır. Eğitim bir bütün olarak ele alınmalı, (sadece yöneticilere değil, yönetilenlere de verilmeli) böylece aynı dilin kullanılması sağlanmalıdır. Uygulamada uzlaşmacı davranmak, kendimizi onun yerine koyarak, dengeyi koruyarak dinleyen ve dinleten olmak gerekir. Ancak; her 5 senelik süreçte en az iki veya üç üst yöneticinin değişmesi ve dolayısıyla kadrolarda tabana kadar yansıyan değişiklikler en baş sorundur. Kurumun yapısı itibariyle kadrolu-kadrosuz ayrımları ve dış etkenlerden etkilenmeler de engeldir. Yöneten ve yönetilenler arasındaki uçurumun kalkması her ne kadar yönetenlere bağlı gibi görünse de yönetilenlerin de önemi bulunmaktadır. Eğitim sadece çalışanlara değil, onların ilişkide olduğu kişilere de verilmelidir.

 • Kurumsal aidiyet için, “özgüven-özdeğer-cesaret-umut” özelliklerinin olması gerekir. Dinlemek, iletmek, empati kurmak konusunda yöneticilerin başarılı olması gerekmektedir. İş ortamında artık IQ değil, EQ önemlidir. Kendimle ilgili olarak; özgüvenimi geliştirip, kendime ve çevreme yansıtacağım. Negatif düşüncelerimi çalışanlarıma yansıtmayacağım. Dinlemeyi zaten biliyorum. Ama tamamen odaklanmayı öğreneceğim. Çalışanlarımla daha çok vakit geçireceğim. Duygusal zekayı geliştirici adımlar atacağım. Çalışanların özgüvenlerinin olmaması, etki altında kalarak dolduruşa gelmeleri, agresif davranmaları ve umursamazlıkları sorun olmaktadır. Duygusal zeka konusunda daha detaylı seminer almak isterim.

 • Bu seminerde; özgüven, takım çalışması ve karşılıklı saygı-sevgi hakkında anlatılanlar benim için önemliydi. Uygulamada takım çalışmasına özen göstereceğim. Takımdaki kişilerin özgüvenlerini geliştireceğim ve gereksinimlerini dikkate alacağım. Yönetmelik ve yasaların sık değişmesi ve bizi denetleyenlerin at gözlüğü ile bakması en büyük engeldir. İnsanların birbiriyle iletişimleri, özgüven, davranış teknikleri konusunda daha fazla bilgilenmek isterim.

 • Dinlemek ve karşıdakini anlamak çok önemlidir. Duygusal zekayı öne çıkarmak ve tüm ilişkilerde kullanmak, beden dilini (%60) iletişimde mutlaka doğru kullanmak gerekiyor. Bu eğitimden sonra insanları daha dikkatli dinleyeceğim. Çalışanların dışarıdaki sorunlarına da eğileceğim ve çözüm geliştirmeye çalışacağım. Ekip ruhunu yaratmaya çalışacağım. Siyasi bir işyeri olduğu için, liyakat tam ve doğru olarak kullanılmıyor. Fiziki koşullar yetersiz. Motivasyon için gerekli koşullar yok. Yasal engeller var. Bundan sonraki bir eğitimde beden dilinin daha iyi kullanımı hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim.

 • Özgüven, özdeğer ve cesaret bir yönetici için son derecede önemlidir. Eğitimden çıktıktan sonra çalışan personele daha farklı yaklaşım içerisinde olacağım. Düşüncelerimi paylaşarak çözüme kavuşturacağım. Beden dilini daha farklı kullanacağım. Bunları uygulamam için bir engel görmüyorum. Beden dilinin kullanılması, özgüven-özdeğer-cesaret kavramlarının ayrıntıları hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim.

 • Çevreye, kişilere ve örgüte dikkatli bakmak gerekiyor. Okuduğunu anlayan birey olmak önemlidir. Örgütlü işletmelerde davranış şekilleri konusunda bilgilendim. Bu eğitimden sonra personelin bilgilendirilmesine, onun birime ve kuruma ait olduğunu hissetmesine, motivasyonunu artırmaya çalışacağım. Ancak personelin eğitim seviyesi, kültür seviyesi ve aidiyet duygusu engellerimizdir. Kalabalık ve dağınık işletmelerde personelin kuruma aidiyeti, motivasyonu gibi konularda daha fazla bilgilenmek isterim. Çok güzel bir seminer hazırlanmış. Başarılar dilerim.

 • Özgüven, özdeğer, cesaret ve umut ile birçok şeyi başarabileceğimizi, çalıştığımız elemanları dikkatle dinlememiz gerektiğini, ona karşı davranışlarımızı kontrol ederek daha doğru sonuç alabileceğimizi öğrendik. Bu eğitimden sonra; çalışanların davranışlarını izleyerek, onların kişiliklerini inceleyerek, ona karşı davranış şeklimi belirleyerek karar vereceğim. Bu eğitimde öğrenilenlerin uygulanabileceğini düşünüyorum. Bunun için sabırlı olmak gerekiyor. Bu seminerde anlatılan konular hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim.

 • Kurumun ve personelin başarılı olması için yöneticilerin ve personelin uyum içinde olması, her konuyu paylaşması ve başarıya yürümesi gerekmektedir. Bu eğitimden sonra tüm personelime eşit davranacağım. Onları dinleyerek, onlara özgüven aşılayarak, birlikte hareket ederek, paylaşarak başarıya ulaşacağım. Engeller aşılmak içindir. Bu semineri faydalı buldum. Bundan sonra yapılacak her türlü eğitime varım.

 • Çalışanlar ile yöneticilerin uyum içerisinde olması gerektiğini, bu uyum için de; çalışanların görüş ve önerilerine değer vermenin gerektiğini öğrendik. İletişimde sözlerle birlikte beden dili ve ses tonunun önemli olduğunu gördük. Bu eğitimden sonra, çalışanların dilek ve önerilerini daha fazla dinleyeceğim. Çalışanların kendi aralarında ve özel yaşamlarında, işe etkisi olabilecek konulara ilgi göstereceğim. Çalışanlardan isteklerimde; beden dili ve ses tonunu dengeleyecek, onları incitmeyecek sözcükleri seçeceğim. İdarenin bütünsel işleyişi, işin türü, süreli oluşu ve yüksek risk içermesi, uzmanlık ve sorumluluk gerektirmesi, uygulamada sorun yaşamamıza sebep olmaktadır. Bu şekildeki eğitimlerin tekrarlanmasını dilerim.

 • İnsana yaklaşım, bilgi ve özgüven hakkında öğrenilenler ile; sevecen ama laubali olmadan, duruşumuzla, bilgimizle, kişiliğimizle, mesleki formasyonumuzdaki yetkinliğimizi çalışanlarımıza hissettireceğiz. Duygusal yaklaşım, yetişme tarzı, dünya görüşü ve özgüven eksiklikleri nedeniyle uygulamanın engelleneceğini düşünüyorum.

 • Duygusal zekanın önemi, özgüven, özdeğer, cesaret ve umut döngüsünün yönetim ve yaşamdaki önemi ile uygulanmasının getirileri, sabır, inanç, saygı, sevgi ve değişime inanmanın yönetimdeki önemini gördük. Genelde hoşgörüye, sevgi ve saygıya değer veren bir insanım. Davranışlarımı burada öğrendiklerimi de dikkate alarak düzenleyeceğim. Daha az sinirlenmeye, hatta hiç sinirlenmemeye özen göstereceğim. Makul cevaplar verirken vücut dilini de kullanacağım. Üst yönetimce gerekli saygının gösterilmediğine inanıyorum. Saygı sevgiyi getirebilirdi. Ancak yok… Birimlere eşit davranılmıyor. Adalet eksikliği var. Fiziksel çalışma koşulları yetersiz, hatta yok. Empati konusunda daha fazla bilgilenmek isterim.

 • Dinleme, anlama, çalışanları motive etme ve örnek olma konularında bilgilendik. Çalışanlara daha fazla zaman ayırmaya çalışacağım. Kendimi değiştireceğim. Sabır-özgüven döngüsünü geliştireceğim. Kurum içerisinde değişime ayak direyenlerin, içinden konuşanların varlığı ve onların beklentileri en büyük sorundur.

 • Kurumsal aidiyete katkısı olabilecek davranışlar ve yönetici ile yönetilen arasındaki ilişkilerin özgüven esaslı olmasının kuruma katkısı, dinlemenin önemi yanı sıra, yorum ve yargılama potansiyeli olmasının kurumsal yapıya etkisi görüldü. Ara yönetim kademesinde çalışan personelin kurumsal aidiyete katkı sağlayabilecekleri ortamların oluşturulması gerekiyor. Temel ihtiyaç ve güvenlik sorunlarının giderilmesine yönelik çabalara hız kazandırılması, dinleme ve sorunu kısaca tanımlayabilme yeteneklerinin geliştirilmesiyle günlük iş veriminin artırılması sağlanmalıdır. Kurumdaki önyargılar, farklı sosyal görüş ve inançlar, değişimin gerekliliğinin düşünülmemesi başlıca sorunlardır.

 • Duygusal zeka, davranış türleri ve nedenleri ile kurumsal aidiyet duygusu ile ilgili öğrenilenler sonrasında; personelin duygusal zeka seviyesini geliştirmeye yönelik çalışma ve davranışlara ağırlık vereceğim. Personelin daha başarılı olması ve kendisini daha iyi hissetmesi için yapılabilecek tüm katkıları araştırıp, uygulayacağım. Kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi için çaba göstereceğim. Duygusal zeka düzeyinin artırılması için yapılması gerekenler, kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesi için gerekenler ve personelin kendisini daha iyi hissetmesi ve veriminin artması için yapılması gerekenler hakkında daha detaylı bilgilenmek isterim. İdarenin; üst yönetim ve bütün çalışanlar arasında; karşılıklı saygı, sevgi ve uyum ortamının geliştirilmesi için bilimsel yöntemlerle çaba göstermesi gerekir.

 • Çalışanlar ile iletişim kurma yöntemlerini, çalışanlara bilgi aktarırken veya onları dinlerken “söz”, “ses” ve “beden diline” dikkat etmenin detaylarını öğrendik. Çalışanların kendilerini ve kurumu geliştirmeleri için değişime girmeleri gerekliliğini gördük. Bu eğitimden sonra; saygı ve sevgi kuralları içerisinde empati kurarak, çalışanlarımızla iletişimimizi geliştirmeye çalışacağız. Çalışanların bir değer olduğunu onlara hissettirmeye çalışacağız. Bu öğrenilenleri çalışma ortamında uygularken bir engel olabileceğini düşünmüyorum. Bu seminerin çok yararlı olduğunu düşünüyorum.

 • Yöneticinin durumu, tutum ve davranışlar ve algılama biçimi ile ilgili öğrenilenleri kullanarak teoriden pratiğe geçecek ve karşı tarafın psikolojik durumuna göre hareket yönümüzü belirleyeceğiz. Paylaşıma önem vereceğiz. Bunları uygulamada bir engel yoktur. Seminerde anlatılanların tümü yararlıydı.

 • İnsanın bilinç-gelişim evreleri ve (maslow) ihtiyaç sıralaması hakkında alınan bilgiler sayesinde insanı daha iyi anlayabilme ve iletişim kurma yöntemlerini öğrendik. Öğrendiklerimi uygularken, daha geniş bir açılımla daha iyi dinleyeceğim. Empati kuracağım. Personel sayısının çok, zamanın kısıtlı olması, bazı sorunların yöneticilerin istemine rağmen çözülemeyeceğinin personel tarafından da bilinmesi, kurumda aynı işi yapan farklı statülerde ve farklı ücrete tabi personel çalıştırılması (personel rejimindeki farklılık) yönetim başarımızı engellemektedir. İnsanların ihtiyaç sıralaması ve bu sıralamayı etkileyebilecek faktörler hakkında daha fazla bilgilenmek isterim.
Üst Düzey Yönetici Eğitimleri
- Üst düzey yöneticiler
error: Content is protected !!